Program Organisasi Berjaya

Friday, February 26, 2010

.
.
Apa itu Program Organisasi Berjaya (POB)?

Modul 1 hari yang merupakan sinopsis kepada keseluruhan PPB3K. Walaupun ianya dikatakan sebagai suatu sinopsis, namun diakhir modul ini nanti, para peserta akan dapat membina satu cara pandang baru terhadap membangunkan organisasi.


Kandungan Program Organisasi Berjaya (POB)

1.0 Kejayaan/Kegagalan Organisasi – Kajiselidik Di kalangan Peserta.

2.0 Punca Utama Penentu Kejayaan/Kegagalan Organisasi
. - Penerangan Konsep ’Stick Person’

3.0 Tiga Asas Utama Membina Organisasi Berjaya.

3.1) Pengaruh Matlamat Di Tempat Kerja.
. - Langkah Penetapan Matlamat.
. - Langkah Penjajaran & Memastikan Perlaksanaan Matlamat.
. - Pembinaan Komitmen

3.2) Kerja Berpasukan Di Tempat Kerja.
. - Pembinaan Semangat Kekitaan (Self Belonging)
. - Perlaksanaan ’Octagon Discussion’

3.3) Kesan Kepimpinan Di Tempat Kerja.
. - Perlaksanaan ’Leadership Octagon Principle’

4.0) Penerangan Konsep ‘Program Produktiviti Bersepadu 3K
. (Kesedaran Diri-Kerja Berpasukan-Kepimpinan)’ – PPB3K


Hubungi Saudara Mior Azli Mior Md Isa (019-2245-079 @ sssabasic@yahoo.com) untuk keterangan lanjut.